تبلیغات
نصر لحظه های ............ - ادم هاب بزرگ

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

لحظه ها انقدر ارزش دارند که به خواهیم ان ها را ثبت کنیم

یکشنبه 2 آذر 1393
ن : فاطمه بسطامی نظرات ()

ادم هاب بزرگآدم های بزرگ درباره ی ایده ها سخن می گویند ؛
آدم های متوسط درباره ی چیز ها سخن می گویند ؛
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند ؛
                                            آدم های بزرگ ،درد دیگران را دارند؛
                                                آدم های متوسط ، درد خودشان را دارند ؛
                                          آدم های کوچک،بی دردند؛            
آدم های بزرگ ،عظمت دیگران می بینند ؛
آدم های متوسط ، به دنیال عظمت خود هستند ؛
آدم های کوچک ،عظمت خود را در تحقیر دیگران می دانند ؛
                                                        آدم های بزرگ ، به دنبال کسب حکمت هستند ؛
                                                       آدم ها ی متوسط ،به دنبال کسب دانش هستند ؛
                                                       آدم های کوچک ، به دنبال کسب سواد هستند ؛
آدم های بزرگ ،به دنبال طح پرسش ها ی بی پاسخ هستند ؛
آدم های متوسط ،پرسش هایی را می پسندکه پاسخ دارند؛
آدم های کوچک،می پندارند پاسخ همه ی پرسش هارا می دانند ؛

                                                       آدم های بزرگ، به دنبال خلق مسئله هستند ؛
                                                     آدم های متوسط ،به دنبال حل مسئله هستند؛
                                       آدم های کوچک، مسئله ندارند ؛
آدم های بزرگ، سکوت را برای سخن گفتن بر می گزینند ؛
آدم های متوسط ,گاهی سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند ؛
آدم های کوچک ،باسخن گفتن بسیار ،فرصت سکوت را از خود می گیرند ؛


خود تان نظر سنجی کنید که کدام یک از این ها هستید